BUMerANg (Biyo-Uygulamalar için MEMs tabanlı Ayarlanabilir Anten, Diabet izleme kontakt lens ölçüm ve tekrarlama anteni)

Yaşlanan dünya nüfusu, sağlık hizmetlerinin karşısındaki en büyük güçlüktür. 2050 yılında, 80 yaş ve üzeri insan sayısı 379 milyon olacaktır. 65 yaş ve üzeri insanların yarısından fazlası hipertansiyon, diyabet, koah ve artirit gibi kardiyovasküler, solunumsal, endökrinolojik  ve romotolojik kronik hastalık sahibidir. Bu hastalar aile hekimi randevularının yaklaşık %50’sini, hastane yataklarının yaklaşık %70 ini kullanmaktadırlar . Sağlık hizmetlerinden en çok yararlananların 65 yaş ve üzeri insanlar olduğu göz önünde bulundurulursa, nüfustaki yaşlanmanın yakın gelecekte sağlık sistemini felç edeceği açıktır. Sağlık sisteminin acil bir reforma ihtiyacı vardır. 

Sağlık Nesnelerinin İnterneti (IoHT) sağlık hizmetini alış şeklimizi değiştirmeye aday bir teknoloji olmakla beraber artık olgunlaşmaya başlamış bazı teknolojileri de içine alarak hızlı gelişimini sürdürmektedir. IoHT’yi oluşturan sağlık nesnelerinin büyük bir kısmını; Avrupa parlamentosu tarafından hayatımızı değiştirecek on teknolojiden birisi olarak belirlenmiş olan giyilebilir cihazlar oluşturmaktadır  . Bu cihazların sağlık hizmetlerini hastane dışına yayarak hem hastaların daha kaliteli hizmet almasını sağlaması hem de sağlık sağlayıcısının harcamalarını azaltması beklenmektedir. Giyilebilir medikal cihazların kullanımı hızla artmaktadır ve artmaya devam edeceği öngörülmektedir. Bilimsel çalışmalar da buna paralel olarak artmaktadır. Yakın gelecekte insanların fiziksel bedenlerini bu nesnelerle bir bütün olarak göreceğimiz aşikârdır. 

Öte yandan diyabet, sonuçları sürekli izleme ile kontrol altına alınabilen bir rahatsızlık olmasına rağmen, 2015 senesinde 1.6 milyon kişinin ölümüne sebep olmuştur. Teletıbbın ise diyabet kontrolünde etkili olduğu, yaşam kalitesini artırıp hekim ziyaretlerini azalttığı pilot çalışmalarla gösterilmiştir. Bu kapsamda sürekli glikoz izlemesi yapan giyilebilir medikal cihazların Sağlık Nesnelerinin İnternetinin en etkili kullanım alanlarından biri olacağını tahmin etmek güç değildir. Bu projede (BUMerANg) kontak lens tabanlı glikoz algılayıcısından ölçüm alan ve beden üzeri veya beden dışı bağlantı kurabilen bir gözlük tasavvur edilmektedir.