Bilgin Metin

Bilgin Metin
Title
Professor
Email Address
bilgin.metin[at]boun.edu.tr
Phone Number
02123594506
02123597771
About

Bilgin Metin'in  47 adet (44 SCI ve SCI-E endekslerine, 3 adet SCOPUS endeksine sahip) uluslararası hakemli dergilerde makaleleri yayımlamıştır. 6 adet uluslararası kitap bölümü ve uluslararası konferanslarda ise 56 adet bildirisi vardır. Google Scholar verilerine göre bu çalışmalar 1310, Web of Science verilerine göre 694  (kendine atıflar çıkınca 565) atıf almıştır. H-index değeri Web of Science tarafınca 17 ve Google Scholar olarak 24 olarak hesaplanmıştır.

Bilgin Metin disiplinler arası çalışmalar yapmaya daima önem vermiş Toplam 104 adet yayınının 23 adeti “Bilgi Güvenliği” ile bağlantılı disiplinler arası çalışmalardır. Bu çalışmalarının yaklaşık %22’sine denk gelmektedir. (Diğer 81 adet yayın ise Bilişim Sistemleri teknolojik yönü olan ICT (Information Communication Technology) alanında analog haberleşme devreleri üzerinedir.  Kendi bölümünde de bu alanlarda dersler vermektedir.

Bilgin Metin sosyal sorumluluk çalışmalarına büyük önem vermiştir. Bilgin Metin Siber Güvenlik alanında iki adet Ulusal İstanbul Kalkınma Ajansı Projesi yürütmüş BÜSİBER Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi projesinde Ocak 2017 den bu yana üniversite öğrencileri için ücretsiz yaz ve kış kampları düzenleyerek ülkemizdeki yetişmiş gücüne katkı sağlamaya çalışmıştır.    Bu alandaki saha pratiğini öğrencilere aktarmayı hedeflemiştir. Proje ilk yıl desteğin ardından kendi ayakları üzerinde durmayı başarmıştır. 16-20 Ocak 2017, 6-11 Şubat 2017,10-15 Temmuz 2017 15-19 Ocak 2018, 2-7 Temmuz 2018 ve 14-18 Ocak 2019, 24-28 Haziran 2019, 13-17 Ocak 2020 tarihlerinde ücretsiz siber kamplar düzenlenmiştir. Bu kamplardan 700 öğrenci ve kamu personeli ücretsiz eğitim almıştır. Bu siber güvenlik kamplarının detaylı bilgilerine ve https://www.twitter.com/busiber  ve www.siber.boun.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir. 
Ayrıca yürüttüğü ulusal projeler  kapsamında üniversitede Bilgi Sistemleri Uygulama Araştırma Merkezi Bünyesinde siber güvenlik laboratuvarı kurulmuştur. 

Son olarak disiplinler arası bir AB Erasmus+ projesi  15 Ocak  2021'de faaliyetlerine  başlamıştır: "ReCyP:HER: Rethinking Cybersecurity in Pakistan: Human factors' Essential Role",  EU Erasmus+ "Capacity Building in the field of Higher Education 2020".   Almanya'dan Saarland University,  Türkiye'den Boğaziçi üniversitesi ve Pakistan'dan  National Cybersecurity Center of Pakistan ve bağlı üniversiteler projede yer almaktadır. Proje bütçesi 1.000.000 Euro'dur.

Yönetim Bilişim Sistemleriyle Elektronik Müh. Alanlarında Çok Disiplinli Çalışmalar:

Bilişim sistemlerinin sinyallerin iletimiyle ilgili olan fiziksel katman tamamen elektronik mühendisliği alanıdır. Bilişim sistemlerinde bu yüzden hem dijital hem analog elektronik uygulamaları çoktur.  Etrafımızı saran hem kablolu hem Bluetooth, Wi-Fi, RFID gibi kablosuz ortamlarda iletişim analog olarak yapılır. Elektronik ve haberleşme mühendisliği göz ardı edilerek bilişim sistemlerinin ve iletişiminin güvenliği sağlanamaz. Ancak sağlandığı zannedilir. Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) ise çok disiplinli bir alan olarak hem haberleşme hem bilgi güvenliği boyutuyla Elektronik Müh. ile yakın ilişki içindedir.
Bilgin Metin’in SCI/SCI-E endeksli yaınlarının YBS ile ilgisini somut olarak göstermek gerekirse, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde de  okutulmakta olan 12 Bölümlük YBS alanının en esaslı kitabı  örnek verebilir: Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon “Management Information Systems”  Pearson, 2018.

Laudon&Laudon, 2018 Bölüm 7 “Chapter 7 Telecommunications, the Internet, and Wireless TechnologyYBS  bölümünde Bilgin Metin tarafınan verilen“MIS 252” kodlu “Business Data Communication” adlı dersin ana başlıklarını   oluşturmaktadır. [1]

Laudon&Laudon, 2018 kitaptaki  Bölüm 7  dört ana bölümden oluşmaktadır:

“Chapter 7 Telecommunications, the Internet and Wireless Technology”

 • 7.1what are principal components of telecommunications networks and key networking technologies?
 • 7.2 What are the different types of networks?
 • 7.3 How do the Internet and Internet technology work, and how do they support communication and e-business?
 • 7.4 What are the principal technologies and standards for wireless networking, communication, and Internet access?

Bilgin Metin’in Doktora ve Doçentliği Elektronik Müh. üzerinedir ve Analog Haberleşme Sistemleri için devreler üzerine  olan yayınlarının uygulamaları ise  Lauden&Lauden temel kitabının 7.2 ve 7.4 bölümlerine dahildir. Bilgin Metin’in Elektronik Müh. bölümünde yaptığı Yüksek lisans tezi ise bu  kitabın 7.1 ve 7.3 bölümleriyle ilgilidir.

Laudon&Laudon, 2018  Bölüm 7.2  açık olarak bilgisayarların  fiber, bakır kablosuz haberleşme kanalları üzerinden sinyalleri Analog olarak nasıl  ilettiğini açıklar. Dijital sinyallerin Modulator-Demodulator (MODEM) cihazları ile nasıl analog olarak iletildiğini anlatır. Yani Bilgin Metin’in çalıştığı Analog haberleşme devrelerinin önemini ortaya koyar.

Laudon&Laudon, 2018  Bölüm 7.4  deki kablosuz  haberleşmede ise sinyaller analog olarak iletilir. Kablolu ve kablosuz teknolojilerin fiziksel katmanına  ait standartlar IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)  tarafından geliştirmiştir. Örneğin Bluetooth (IEEE 802.15)  Wi-Fi (IEEE 802.11) for local area networks (LANs) (IEEE 802.3) ve WiMax (IEEE 802.16) . Ayrıca Laudon&Laudon, 2018  diğer kablosuz haberleşme sistemlerden de bahseder: Radio Frequency Identification (RFID) sistemleri, Wireless Sensor Networks (WSNs).

İşte bu haberleşme sistemlerdeki sinyallerin işlenmesinde analog filtre devreleri önemli bir rol oynar.

 

[1] Laudon&Laudon, 2018  en tanınan YBS kitabı olması yanında konunun diğer önemli kitaplarında da haberleşme sistemleri konusu önemli rol oynar:

 • Ken J. Sousa  & Effy Oz “Management Information Systems” Cengage Learning, 7th Ed., 2014, Chapter 6 Business Networks and Telecommunications,
 • James O'Brien  & George Marakas  “Management Information Systems” McGraw-Hill Education 10th Ed. 2010 Chapter 6 Telecommunications and Networks
 •  

Yönetim Bilişim Sistemleriyle Bilgi Güvenliği Alanlarında Çok Disiplinli Çalışmalar:

Bilgi güvenliği mühendislik alanlarıyla ilişkili olmakla beraber (özellikle elektronik mühendisliği bilgisayar mühendisliği) disiplinler arası bir konudur ve aşağıda bu çalışmalara yer verilmiştir.

Bilgi Güvenliği Ve İnsan Faktörü 

 1. * B. Kor, B. Metin (2021) “Understanding Human Aspects for an Effective Information Security Management Implementation”, International Journal of Applied Decision Science, DOI: 10.1504/IJADS.2021.10030447, Online Available (Scheduled for Vol. 14 No. 2),   (Scopus Index)
 2. * B. Cimen, M. Mutluturk, E. Kocak, B. Metin (2020), “A Hybrid Asset-Based IT Risk Management Framework”, Advanced Models and Tools for Effective Decision Making Under Uncertainty and Risk Contexts, ISBN13: 9781799832461, ISBN10: 1799832465, EISBN13: 9781799832485, DOI: 10.4018/978-1-7998-3246-1.ch009  © IGI Global Pennsylvania, USA.
 3. * N. Tanriverdi, B. Metin (2017) "Evaluation of IT Security Perception", AMCIS 2017 Americas Conference on Information Systems, Boston, USA, 10-12 Aug. 2017
 4.  * N. Tanriverdi, B. Metin (2017), " Students and Information Security Culture in Organization", The 11th Mediterranean Conference on Information Systems" Genova - Italy, 4-5 Sept.2017.

Bilgi Güvenliği Ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

 1. B. Metin, E. Yilmaz, E. Sekerciler, (2020), “Privacy for Enterprises in the Data Age”,  pp. 209-226, Who Run The World, E-ISBN: 978-605-07-0743-4, İstanbul University  Press, DOI:10.26650/B/ET06.2020.011.12.
 2. B Metin, S. Erkan, İ. Atasu, E. Yılmaz (2019). GDPR Uyumluluk Hazırlığı için bir Araç Olarak Mahremiyet Etki Değerlendirmesi, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, 1 (2), 75-86. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvkd/issue/50609/646782 (TR DİZİN)
 3. Rabea, A., Mutlutürk, M., & Metin, B. (2019). Privacy Concerns on Mobile Applications for Google Play Store Market. IEEE 11th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO 2009) (pp. 968-972).

Bilgi Güvenliğinin Teknik Boyutları

 1. Dursun, S.M., Mutluturk, M., Taskin, N., Metin, B. (2022), "An Overview of the IT Risk Management Methodologies for Securing Information Assets",Cases on Optimizing the Asset Management Processss., pp. 30-47, IGI Global.  Pennsylvania, USA, EISBN13: 9781799879459,  DOI: 10.4018/978-1-7998-7943-5.ch002
 2. * B. Metin , M. Mutluturk (2019) “Perceived Smart-Phones Security In Digital Life”, The 13th Mediterranean Conference on Information Systems and The 16th Conference of The Italian Chapter of AIS, September 27-28, 2019, Naples, Italy. (http://www.itais.org/ITAIS-MCIS2019_pub/ITAISandMCIS2019-pages/pdf/104.pdf)
 3. * O. Boyar , B. Batur, B. Metin, (2019) “on applying autoencoders to solve an intrusion detection problems” 6. International Management Information Systems Conference”, 09-12 October 2019, İstanbul, Turkey.
 4. * B. Metin, M. Mutluturk, B. Batur (2019) “IT Risk Modeling for Effective Information Security Management”, 6th International Conference on Automation, Control Engineering & Computer Science (ACECS-2019), October 1-3 2019, Istanbul, Turkey.
 5. * O. Boyar, M. E. Ozen, B. Metin (2018), “Detection of Denial-of-Service Attacks with SNMP/RMON”, IEEE 22nd International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES 2018), Las Palmas, Canary Islands, Spain.

Bilgi Güvenliği  ve Yönetişimi Alanında

 1. Yildirim, T., Metin, B. (2014), "Critical Information Processes", ISACA Journal, Vol: 2, No: 2014.
 2. Yildirim, T., Metin, B. (2013), "Convenient Quality Control for IT Governance-aware Enterprises", ISACA Journal, Vol: 1, No: 2013.
 3. B. Metin, T. Yildirim (2013), “Internal Control Design for Information Systems with Control Self-Assessment Method”, “IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2013), 31 Jan-2 Feb. 2013, DOI-10.1109/SAMI.2013.6480981, pp. 227- 231 Herl'any, Slovakya.
 4. N. Kılıç, B. Metin (2012), "Importance of Education in Information Technology Governance", Proc. of 4th IEEE International Symposium on Logistics and Industrial Informatics, pp. 65 - 68, Smolenice, Slovakia.
 5. N. Bereket, B. Metin (2012), “Effective Training Strategies for Information Communication Technology in Business Environments”, 1st International Workshop on Teaching Decision Sciences and Technologies VRTUOSI2012, February 9-10, 2012, Budapest, Hungary.
 6. B. Metin and S. Topcu, (2011), “Organizing COBIT Control Objectives for Effective Information Technology Compliance”, 12th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics CINTI 2011, 21-22 November 2011, Budapest, Hungary.

Bulut Bilişim ve Bilgi Güvenliği Alanında

 1. M. Mutluturk, B. Kor,  B. Metin, (2021) "The role of Edge/Fog Computing Security in IoT and Industry 4.0 Infrastructures: Edge/Fog-based Security in Internet of Things"  "Handbook of Research on Information and Records Management in the Fourth Industrial Revolution", Chapter 14 © IGI Global Pennsylvania, USA, ISBN13: 9781799877400, DOI: 10.4018/978-1-7998-7740-0.ch014, pp. 211-222,
 2. A. C. Baktir, B. Metin (2018), “The Technical Challenges of Cloud Computing as A Leading Trend in Business”, Industry 4.0 from the MIS Perspective, ISBN 978‐3‐631‐75768‐0 (Print), DOI 10.3726/b15120, © Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin 2018. https://www.peterlang.com/view/9783631757703/chapter07.xhtml
 3. * D.M. Rustem, B. Metin (2016), Assessing cloud computing readiness and adoption”, IEEE 14th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2016), 29-31 Aug. 2016, Subotica, Serbia.
 4.  * B. Metin and A. C. Baktır (2016), Cloud Computing Perception and Success Factors for Information Technology Usage in Turkey”, 26nd International Conference Radioelektronika 2016, 19-20 April 2016, pp. 330-335, Kosice, Slovakia
 5. A. C. Baktir, Y. C. Kulahoğlu, O. Erbay, B. Metin, (2013), “Server Virtualization in Information and Communication Technology Infrastructure in Turkey”, 21st Telecommunications Forum TELFOR 2013, 26-28 November 2013, Belgrade, Serbia

Projeler:

Bilgi Güvenliği Üzerine  Çok Dispilinli / Displinler Arası Uluslararası  Proje

 1. Öncelikle Dr. Metin siber güvenlikte insan faktörünü inceleyen bir Avrupa Birliği Erasmus+ projesi hazırlanmış ve desteğe layık görülmüştür ve 3 yıllık bu projenin başlama tarihi 15.01.2021’dir. Bu projede Boğaziçi Üniversitesi Proje Koordinatörü olarak görev almaktadır. "ReCyP:HER: Rethinking Cybersecurity in Pakistan: Human factors' Essential Role" ,EU Erasmus+ "Capacity Building in the field of Higher Education 2020"

Ortaklar: Almanya'da Saarland University, Boğaziçi üniversitesi ve  National Cybersecurity Center of Pakistan ve bağlı üniversiteler, https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cbhe_2020-results.pdf, Proje Süresi: 15.01.2021 de başladı

Bütçe 1000.000 Euro

Bilgin Metin’in Projedeki Görevi: Boğaziçi Üniversitesi Akademik Koordinatörü

 

Bilgi Güvenliği Üzerine  Çok Dispilinli / Displinler Arası Ulusal  Projeler:

 1. Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi  Projesi: Ayrıca Doç. Dr. Bilgin Metin Siber Güvenlik alanında iki adet İstanbul Kalkınma Ajansı Projesi kabul almıştır. Bu kapsamda Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi bünyesinde Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi projesinde Ocak 2017 den bu yana üniversite öğrencileri için ücretsiz yaz ve kış kampları düzenleyerek ülkemizdeki yetişmiş gücüne katkı sağlamaya çalışmıştır.  Bu alandaki saha pratiğini öğrencilere aktarmayı hedeflemiştir. 16-20 Ocak 2017, 6-11 Şubat 2017,10-15 Temmuz 2017 15-19 Ocak 2018, 2-7 Temmuz 2018 ve 14-18 Ocak 2019,24-28 Haziran 2019, 13-17 Ocak 2020 tarihlerinde ücretsiz siber kamplar düzenlenmiştir. Bu kamplardan 700 öğrenci ve kamu personeli ücretsiz eğitim almıştır. Bu siber güvenlik kamplarının detaylı bilgilerine ve https://www.twitter.com/busiber  ve www.siber.boun.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

İstanbul Kalkınma Ajansı, TR10/2016/YNU-129 Proje süresi 2017-2018, 630.000 TL (Tamamlandı)

 

 1. Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Fizibilite Projesi: Bu proje ise ülkemizdeki güvenlik operasyon merkezlerinin durumu ve ihtiyaçları incelenmiş ve bu sektördeki yetişmiş insan ihtiyacı eksikliği sorununa çözüm olabilecek bir güdümlü proje tasarlanmıştır.

İstanbul Kalkınma Ajansı, TR10/19/FZD/0002 Proje süresi 01.11.2019 – Mart .2021; 12 ay        425.000 TL 

  Contact