Bilgi Güvenliği

Yönetim Bilişim Sistemleriyle Bilgi Güvenliği Alanlarında Çok Disiplinli Çalışmalar:

Bilgi Güvenliği Ve İnsan Faktörü 

 1. * B. Kor, B. Metin (2021) “Understanding Human Aspects for an Effective Information Security Management Implementation”, International Journal of Applied Decision Science, DOI: 10.1504/IJADS.2021.10030447, Online Available (Scheduled for Vol. 14 No. 2),   (Scopus Index)
 2. * B. Cimen, M. Mutluturk, E. Kocak, B. Metin (2020), “A Hybrid Asset-Based IT Risk Management Framework”, Advanced Models and Tools for Effective Decision Making Under Uncertainty and Risk Contexts, ISBN13: 9781799832461, ISBN10: 1799832465, EISBN13: 9781799832485, DOI: 10.4018/978-1-7998-3246-1.ch009  © IGI Global Pennsylvania, USA.
 3. * N. Tanriverdi, B. Metin (2017) "Evaluation of IT Security Perception", AMCIS 2017 Americas Conference on Information Systems, Boston, USA, 10-12 Aug. 2017
 4.  * N. Tanriverdi, B. Metin (2017), " Students and Information Security Culture in Organization", The 11th Mediterranean Conference on Information Systems" Genova - Italy, 4-5 Sept.2017.

Bilgi Güvenliği Ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

 1. B. Metin, E. Yilmaz, E. Sekerciler, (2020), “Privacy for Enterprises in the Data Age”,  pp. 209-226, Who Run The World, E-ISBN: 978-605-07-0743-4, İstanbul University  Press, DOI:10.26650/B/ET06.2020.011.12.
 2. B Metin, S. Erkan, İ. Atasu, E. Yılmaz (2019). GDPR Uyumluluk Hazırlığı için bir Araç Olarak Mahremiyet Etki Değerlendirmesi, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, 1 (2), 75-86. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvkd/issue/50609/646782 (TR DİZİN)
 3. Rabea, A., Mutlutürk, M., & Metin, B. (2019). Privacy Concerns on Mobile Applications for Google Play Store Market. IEEE 11th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO 2009) (pp. 968-972).

Bilgi Güvenliğinin Teknik Boyutları

 1. * B. Metin , M. Mutluturk (2019) “Perceived Smart-Phones Security In Digital Life”, The 13th Mediterranean Conference on Information Systems and The 16th Conference of The Italian Chapter of AIS, September 27-28, 2019, Naples, Italy. (http://www.itais.org/ITAIS-MCIS2019_pub/ITAISandMCIS2019-pages/pdf/104.pdf)
 2. * O. Boyar , B. Batur, B. Metin, (2019) “on applying autoencoders to solve an intrusion detection problems” 6. International Management Information Systems Conference”, 09-12 October 2019, İstanbul, Turkey.
 3. * B. Metin, M. Mutluturk, B. Batur (2019) “IT Risk Modeling for Effective Information Security Management”, 6th International Conference on Automation, Control Engineering & Computer Science (ACECS-2019), October 1-3 2019, Istanbul, Turkey.
 4. * O. Boyar, M. E. Ozen, B. Metin (2018), “Detection of Denial-of-Service Attacks with SNMP/RMON”, IEEE 22nd International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES 2018), Las Palmas, Canary Islands, Spain.

Bilgi Güvenliği  ve Yönetişimi Alanında

 1. Yildirim, T., Metin, B. (2014), "Critical Information Processes", ISACA Journal, Vol: 2, No: 2014.
 2. Yildirim, T., Metin, B. (2013), "Convenient Quality Control for IT Governance-aware Enterprises", ISACA Journal, Vol: 1, No: 2013.
 3. B. Metin, T. Yildirim (2013), “Internal Control Design for Information Systems with Control Self-Assessment Method”, “IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2013), 31 Jan-2 Feb. 2013, DOI-10.1109/SAMI.2013.6480981, pp. 227- 231 Herl'any, Slovakya.
 4. N. Kılıç, B. Metin (2012), "Importance of Education in Information Technology Governance", Proc. of 4th IEEE International Symposium on Logistics and Industrial Informatics, pp. 65 - 68, Smolenice, Slovakia.
 5. N. Bereket, B. Metin (2012), “Effective Training Strategies for Information Communication Technology in Business Environments”, 1st International Workshop on Teaching Decision Sciences and Technologies VRTUOSI2012, February 9-10, 2012, Budapest, Hungary.
 6. B. Metin and S. Topcu, (2011), “Organizing COBIT Control Objectives for Effective Information Technology Compliance”, 12th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics CINTI 2011, 21-22 November 2011, Budapest, Hungary.

Bulut Bilişim ve Bilgi Güvenliği Alanında

 1. A. C. Baktir, B. Metin (2018), “The Technical Challenges of Cloud Computing as A Leading Trend in Business”, Industry 4.0 from the MIS Perspective, ISBN 978‐3‐631‐75768‐0 (Print), DOI 10.3726/b15120, © Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin 2018. https://www.peterlang.com/view/9783631757703/chapter07.xhtml
 2. * D.M. Rustem, B. Metin (2016), Assessing cloud computing readiness and adoption”, IEEE 14th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2016), 29-31 Aug. 2016, Subotica, Serbia.
 3.  * B. Metin and A. C. Baktır (2016), Cloud Computing Perception and Success Factors for Information Technology Usage in Turkey”, 26nd International Conference Radioelektronika 2016, 19-20 April 2016, pp. 330-335, Kosice, Slovakia
 4. A. C. Baktir, Y. C. Kulahoğlu, O. Erbay, B. Metin, (2013), “Server Virtualization in Information and Communication Technology Infrastructure in Turkey”, 21st Telecommunications Forum TELFOR 2013, 26-28 November 2013, Belgrade, Serbia

Projeler:

Bilgi Güvenliği Üzerine  Çok Dispilinli / Displinler Arası Uluslararası  Proje

 1. Öncelikle Dr. Metin siber güvenlikte insan faktörünü inceleyen bir Avrupa Birliği Erasmus+ projesi hazırlanmış ve desteğe layık görülmüştür ve 3 yıllık bu projenin başlama tarihi 15.01.2021’dir. Bu projede Boğaziçi Üniversitesi Proje Koordinatörü olarak görev almaktadır. "ReCyP:HER: Rethinking Cybersecurity in Pakistan: Human factors' Essential Role" ,EU Erasmus+ "Capacity Building in the field of Higher Education 2020"

Ortaklar: Almanya'da Saarland University, Boğaziçi üniversitesi ve  National Cybersecurity Center of Pakistan ve bağlı üniversiteler, https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cbhe_2020-results.pdfProje Süresi: 15.01.2021 de başlayacak

Bütçe 1000.000 Euro

Bilgin Metin’in Projedeki Görevi: Boğaziçi Üniversitesi Akademik Koordinatörü

 

Bilgi Güvenliği Üzerine  Çok Dispilinli / Displinler Arası Ulusal  Projeler:

 1. Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi  Projesi: Ayrıca Doç. Dr. Bilgin Metin Siber Güvenlik alanında iki adet İstanbul Kalkınma Ajansı Projesi kabul almıştır. Bu kapsamda Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi bünyesinde Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi projesinde Ocak 2017 den bu yana üniversite öğrencileri için ücretsiz yaz ve kış kampları düzenleyerek ülkemizdeki yetişmiş gücüne katkı sağlamaya çalışmıştır.  Bu alandaki saha pratiğini öğrencilere aktarmayı hedeflemiştir. 16-20 Ocak 2017, 6-11 Şubat 2017,10-15 Temmuz 2017 15-19 Ocak 2018, 2-7 Temmuz 2018 ve 14-18 Ocak 2019,24-28 Haziran 2019, 13-17 Ocak 2020 tarihlerinde ücretsiz siber kamplar düzenlenmiştir. Bu kamplardan 700 öğrenci ve kamu personeli ücretsiz eğitim almıştır. Bu siber güvenlik kamplarının detaylı bilgilerine ve https://www.twitter.com/busiber  ve www.siber.boun.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

İstanbul Kalkınma Ajansı, TR10/2016/YNU-129 Proje süresi 2017-2018, 630.000 TL (Tamamlandı)

 

 1. Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Fizibilite Projesi: Bu proje ise ülkemizdeki güvenlik operasyon merkezlerinin durumu ve ihtiyaçları incelenmiş ve bu sektördeki yetişmiş insan ihtiyacı eksikliği sorununa çözüm olabilecek bir güdümlü proje tasarlanmıştır.

İstanbul Kalkınma Ajansı, TR10/19/FZD/0002 Proje süresi 01.11.2019 – Ocak.2021; 12 ay        425.000 TL (devam ediyor)