Haberleşme Sistemleri için Elektronik Devreler

Bilişim sistemlerinin sinyallerin iletimiyle ilgili olan fiziksel katman tamamen elektronik mühendisliği alanıdır. Bilişim sistemlerinde bu yüzden hem dijital hem analog elektronik uygulamaları çoktur.  Etrafımızı saran hem kablolu hem Bluetooth, Wi-Fi, RFID gibi kablosuz ortamlarda iletişim analog olarak yapılır. Elektronik ve haberleşme mühendisliği göz ardı edilerek bilişim sistemlerinin ve iletişiminin güvenliği sağlanamaz. Ancak sağlandığı zannedilir. Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) ise çok disiplinli bir alan olarak hem haberleşme hem bilgi güvenliği boyutuyla Elektronik Müh. ile yakın ilişki içindedir.